Wednesday, May 10, 2006

Question Of The Day: 10th May, 2006

What connects the following women?

PLEASE mail the answer to suhel.banerjee@gmail.com with 'Answer of the Day' as the subject line.And The Correct Ans. Is

Paro/Parvati from the book/movie Devdas

All the three, Jamuna (1935), Suchitra Sen (1955) and Aishwariya Rai (2002) have portrayed the character of Paro in the Devdas movies of those years.

Total No. Of Attempts: 21

No. Of Correct Answers: 18

List Of Correct Answer Givers

Rubin S
Shyam K
Sathy J
Sumodh T
Zubin N
Vinitha N
Sujatha N
Sasidhar A
Smitha P
Tarun M
Tanushree B
Vikas S
Amrita K
Nefertiti P
Ketan P
Jitendra K
Daud C
Siddarth D


Non Googlers


Total No. Of Attempts: 61

No. Of Correct Answers: 56

List Of Correct Answer Givers


Bee Gee
Pallavi Roy
Jay Shah
Ravi Ramakanth
Rahul Paul
Vikram B
Nikhil Narayanan
Shashank Rath
Hurry
Mitesh Agarwal
Mahesh Nair
Nishant Kotach
Ameya Mardolkar
Mit Chowdhury
Nikshep Mehra
Nitish Khadiya
Pratyush Prasanna
Raghuram A
Tushar Srivastava
Debjit Das
Tarun Madan
Ankur Gupta
Shobhit Jain
Suhrid Karthik
Abid E H
Ashish Agarwal
Praveen Kumar
Ajith Prasad
Vikram Rai
Karthick Viswanathan
Akhtar Ali
Sharath
Ujjwal Kabra
Rajat Gupta
Pratish Pillai
Kamalkumar Chandrashekhar
Karthik Viswanathan
Anwar
Raghu Gopalan
Amit Jha
Shiv
Shyamal Mishra
Viswas Nair
Anusha Rao
Rikhiya Banerjee
Jitaditya Narzary
Abhimanyu Sanghi
Vijay Jeedigunta
Raghuram Godavarthi
Priyambad Pattanayak
Dipankar Goswami
Tuhin
Vivita Sequira
Rajib Saha
Deepak Karamungikar
Suraj Menon

No comments: